# Cài Đặt và Quản Lý Chứng Chỉ Gốc

ServBay cung cấp một chứng chỉ gốc riêng (ServBay Local CA) để cấp tên miền tùy chỉnh và phát hành chứng chỉ SSL trong thời gian thực. Chứng chỉ gốc của CA riêng được cài đặt mặc định trong quá trình khởi tạo ServBay.

Dưới đây là các bước để cài đặt và quản lý chứng chỉ gốc:

# Cài Đặt Chứng Chỉ Gốc

Nếu bạn vô tình xóa ServBay Local CA, bạn có thể cài đặt lại với các bước sau:

  1. Mở ServBay.

  2. Nhấp vào "Cài đặt" ở thanh điều hướng bên trái.

  3. Trên trang cài đặt, tìm tùy chọn "ServBay Root CA".

  4. Trong tùy chọn "ServBay Root CA", nhấp vào nút "Cài đặt ServBay Root CA".

  5. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, làm theo các hướng dẫn để hoàn thành việc cài đặt.

Một khi đã cài đặt, bạn có thể sử dụng CA riêng của ServBay để cấp tên miền tùy chỉnh và chứng chỉ SSL.

# Xóa Chứng Chỉ Gốc

Nếu bạn cần xóa ServBay Local CA, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở ServBay.

  2. Nhấp vào "Cài đặt" ở thanh điều hướng bên trái.

  3. Trên trang cài đặt, tìm tùy chọn "ServBay Root CA".

  4. Trong tùy chọn "ServBay Root CA", nhấp vào nút "Xóa ServBay Root CA".

  5. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, làm theo các hướng dẫn để hoàn thành việc xóa.

Cảnh báo

Sau khi xóa chứng chỉ gốc, bạn sẽ mất khả năng sử dụng ServBay Local CA, có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tính năng tên miền tùy chỉnh và chứng chỉ SSL. Nếu bạn cần cài đặt lại, bạn có thể tham khảo các bước "Cài Đặt Chứng Chỉ Gốc" đã nêu ở trên.

Last Updated: 11/24/2023