# Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ

ServBay cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ rộng rãi, cho phép bạn chọn bất kỳ ngôn ngữ sau đây làm ngôn ngữ hiển thị cho ServBay:

 • English (English)
 • 简体中文 (Simplified Chinese)
 • 繁體中文 (Traditional Chinese)
 • Español (Spanish)
 • हिन्दी (Hindi)
 • العربية (Arabic)
 • Português (Portuguese)
 • Русский (Russian)
 • 日本語 (Japanese)
 • Deutsch (German)
 • Français (French)
 • 한국어 (Korean)

Dưới đây là các bước để chuyển đổi ngôn ngữ ứng dụng ServBay:

 1. Mở ServBay.

 2. Nhấp vào "Cài đặt" ở thanh điều hướng bên trái.

 3. Trên trang cài đặt, tìm tùy chọn "Ngôn ngữ".

 4. Trong tùy chọn "Ngôn ngữ", chọn ngôn ngữ ứng dụng mà bạn muốn sử dụng.

 5. Sau khi chọn, nhấp vào nút "Cập nhật Ngôn ngữ" để áp dụng các thay đổi.

Sau khi hoàn tất thiết lập, ứng dụng ServBay sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ bạn đã chọn, mang lại trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng.

Last Updated: 11/24/2023