# Khởi Động Dịch Vụ cùng Khởi Động Hệ Thống và Mở Khi Đăng Nhập

ServBay hỗ trợ tùy chọn để tự động khởi động cùng khởi động hệ thống và tự động mở khi người dùng đăng nhập. Dưới đây là các bước để cài đặt:

  1. Mở giao diện ServBay.

  2. Nhấp vào "Cài đặt" ở thanh điều hướng bên trái.

  3. Trong trang cài đặt, bạn sẽ tìm thấy hai tùy chọn:

    • Khởi Động Dịch Vụ cùng Hệ Thống - Chọn tùy chọn này, và ServBay sẽ tự động khởi động cùng khởi động hệ thống.
    • Mở Khi Đăng Nhập - Chọn tùy chọn này, và ServBay sẽ tự động mở khi người dùng đăng nhập.
  4. Sau khi thực hiện lựa chọn của bạn, áp dụng các thay đổi.

Kích hoạt tùy chọn "Khởi Động cùng Hệ Thống" đảm bảo rằng ServBay sẵn sàng mỗi khi bạn cần, loại bỏ nhu cầu phải khởi động dịch vụ thủ công. Điều này cho phép bạn lao vào phát triển mà không lo lắng về việc quên khởi động ServBay.

Last Updated: 11/24/2023