# Quản lý Tên miền Tùy chỉnh

# Giới thiệu

Khi phát triển ứng dụng web cục bộ, thường cần thêm tên miền tùy chỉnh, điều này làm cho việc phát triển cục bộ đơn giản hơn và gần gũi hơn với cấu hình của môi trường sản xuất.

Để đơn giản hóa việc quản lý tên miền tùy chỉnh, ServBay đã giới thiệu một máy chủ DNS tích hợp trong phiên bản v1.3.4. Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp sửa đổi tệp /etc/hosts thông qua ServBay, và nó có thể có hiệu lực trong thời gian thực.

Tiếp theo, hãy xem cách quản lý tên miền tùy chỉnh trong ServBay.

# Kích hoạt máy chủ DNS tích hợp (dnsmasq)

Trước khi sử dụng máy chủ DNS được tích hợp, bạn cần trước tiên kích hoạt dịch vụ dnsmasq.

Kích hoạt Dịch vụ Dnsmasq

Sau đó, nhấp vào tùy chọn DNS ở bên trái để vào giao diện chức năng quản lý DNS.

Ví dụ, hãy thêm một tên miền tùy chỉnh: servbay.cloud, trỏ đến địa chỉ IP: 192.168.66.6.

Ví dụ thêm tên miền tùy chỉnh

Sau khi nhấp vào nút "Thêm", việc giải quyết DNS của tên miền tùy chỉnh này được kích hoạt. Hãy xác minh:

Ping servbay.cloud

Thông qua ping, chúng ta có thể thấy rằng việc giải quyết tên miền mà chúng ta đã đặt đã trở nên hiệu quả.

# Chỉnh sửa tệp /etc/hosts

Bằng cách sửa đổi tệp /etc/hosts, bạn cũng có thể đạt được phân giải tên miền tùy chỉnh.

Cách sử dụng tương tự như sử dụng một máy chủ DNS:

Thêm Tên miền Tuỳ chỉnh qua tệp hosts

Sau khi nhấn nút "Thêm", việc giải quyết DNS của miền tùy chỉnh này đã được kích hoạt. Hãy xác minh:

Ping servbay.rocks

Thông qua ping, chúng ta có thể thấy rằng việc giải quyết tên miền mà chúng ta đã thiết lập hiện đã có hiệu lực.

# Thiết lập máy chủ DNS Upstream

ServBay hỗ trợ thiết lập máy chủ DNS hướng lên. Tất cả các tên miền không tùy chỉnh sẽ được gửi đến máy chủ DNS hướng lên để giải quyết.

Trong những hoàn cảnh bình thường, tùy chọn này không cần thiết phải được thiết lập, vì ServBay sẽ tự động phát hiện cài đặt mặc định của hệ thống.

Thiết lập Máy chủ DNS Upstream

Tất nhiên, bạn cũng có thể thủ công sửa đổi máy chủ upstream thành 8.8.8.8 hoặc DNS công cộng của Cloudflare.

Last Updated: 5/10/2024