# Đặt Phiên Bản Gói Mặc Định

Trong ServBay, bạn có thể đặt phiên bản gói mặc định cho hỗ trợ dòng lệnh để sử dụng mặc định khi chạy lệnh trong dòng lệnh hoặc script liên quan, hỗ trợ PHP, MariaDB, PostgreSQL và hơn thế nữa. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để đặt phiên bản gói mặc định:

  1. Mở ServBay.

  2. Nhấp vào "Cài đặt" ở thanh điều hướng bên trái.

  3. Trên trang cài đặt, tìm tùy chọn "Phiên bản Mặc định".

  4. Trong các tùy chọn thả xuống, chọn phiên bản mặc định cho PHP, MariaDB và PostgreSQL, tương ứng.

  5. Nhấp vào nút "Áp dụng" để áp dụng các thay đổi.

Sau khi đặt phiên bản mặc định, ví dụ, nếu bạn đặt phiên bản PHP mặc định là 7.4, chạy php -v trong dòng lệnh sẽ xuất ra PHP 7.4.x (cli).

Nếu bạn cần tạm thời thực thi một phiên bản không phải mặc định trong dòng lệnh, như PHP 8.1, bạn có thể gọi phiên bản 8.1 sử dụng lệnh php-8.1, như php-8.1 -v, sẽ xuất ra PHP 8.1.x (cli).

Các thiết lập tương tự áp dụng cho MariaDB, PostgreSQL và các gói khác. Lưu ý rằng trong trang quản lý dịch vụ, bạn có thể thấy biểu tượng ghim bên cạnh tên dịch vụ được đặt làm phiên bản mặc định, chỉ ra rằng phiên bản này là mặc định.

Last Updated: 11/24/2023