# Thêm và Quản lý Website

ServBay cung cấp giao diện thân thiện để thêm và quản lý website. Bạn có thể làm theo các bước sau để thêm một website.

# Thêm Website

 1. Mở ServBay.

 2. Nhấp vào "Hosts" ở thanh điều hướng bên trái.

 3. Trên trang danh sách website, nhấp vào nút "+" ở phía dưới để vào trang thêm website.

 4. Trong biểu mẫu thêm website, điền thông tin sau:

 • Tên: Đặt tên cho website để dễ dàng nhận biết.
 • Tên Miền:
  • Nhập tên miền đã đăng ký, chưa đăng ký, hoặc thậm chí là tên miền không tồn tại.
  • Nếu bạn muốn ai đó có thể truy cập site qua internet/LAN, hãy nhập tên miền đã đăng ký, đảm bảo địa chỉ IP chỉ đến thiết bị hiện tại, và chắc chắn rằng cổng tường lửa (80/443) được mở.
  • Người dùng ServBay Gói Miễn Phí chỉ có thể nhập một tên miền, trong khi người dùng ServBay Gói Pro và Team có thể nhập nhiều tên miền được phân cách bởi khoảng trắng.
 • Giao Thức Web: Chọn giao thức cho dịch vụ do website cung cấp, như HTTP & HTTPS (mặc định), chỉ HTTPS, hoặc chỉ HTTP.
 • Cổng HTTP/HTTPS: Người dùng ServBay Pro và Team có thể tùy chỉnh cổng cho HTTP/HTTPS; người dùng ServBay Miễn Phí chỉ có thể sử dụng cài đặt mặc định.
 • Phương Thức Yêu Cầu SSL: Chọn phương thức cấp chứng chỉ SSL.
  • Tự ký: Sử dụng ServBay Local CA để cấp chứng chỉ tự ký (mặc định), khuyến nghị trong hầu hết trường hợp.
  • Caddy: Cấp chứng chỉ thông qua ACME của Caddy, hỗ trợ Let's Encrypt và ZeroSSL. Nếu sử dụng phương thức này, bạn cần nhập email để nhận email xác minh, và đảm bảo địa chỉ IP được chỉ định bởi tên miền có thể truy cập từ Internet, và cổng 80 và 443 được mở trong tường lửa.
  • Tùy chỉnh: Sử dụng chứng chỉ SSL nhận từ bên thứ ba. Bạn phải có chứng chỉ SSL hợp lệ từ cơ quan cấp chứng chỉ (CA). Ngoài ra, chỉ định các tệp .key và .pem/.crt của chứng chỉ SSL trong hộp nhập liệu.
 • Loại Host: Chọn loại dịch vụ mà website cung cấp.
  • PHP: Website chạy mã PHP. Chọn một phiên bản PHP đã được cài đặt và kích hoạt trong "Quản lý Dịch vụ."
  • Tĩnh: Cung cấp các trang tĩnh, không cho phép bất kỳ kịch bản động nào, ví dụ, trang web HTML thuần túy, tệp tĩnh.
 • Chuyển hướng: Chuyển hướng đến URL khác bằng phương thức 301 hoặc 302.
  • Reverse Proxy: Cho phép ánh xạ cổng của các dịch vụ khác đến thiết bị hiện tại hoặc chuyển tiếp website của các máy chủ khác.

Mẹo

 • Nếu bạn đang chuyển tiếp một dịch vụ địa phương, nhập 127.0.0.1 là địa chỉ IP và cổng của dịch vụ.
 • Nếu bạn đang chuyển tiếp một dịch vụ trên thiết bị khác trong mạng địa phương, nhập địa chỉ IP của thiết bị và cổng của dịch vụ.
 • Nếu bạn đang chuyển tiếp một website trên internet, nhập địa chỉ IP của website và cổng bạn muốn chuyển tiếp.

Chú ý

 • Khi chuyển tiếp một website internet về localhost, nhập cùng tên miền với website đang được chuyển tiếp trong trường "Tên Miền".
 • Thư Mục Gốc: Đường dẫn mặc định là /Applications/ServBay/www/, và bạn có thể tạo một thư mục con cho mỗi website.
 1. Nhấp vào nút "Thêm" để lưu.

# Cấu Hình Tùy Chỉnh (Người Dùng Nâng Cao)

Nếu bạn là người dùng nâng cao và muốn tùy chỉnh tệp cấu hình, bạn có thể chọn ô "Cấu Hình Tùy Chỉnh" và nhập các phần cấu hình tuân theo chuẩn Caddyfile trong hộp nhập xuất hiện.

# Mẹo

 • Sau khi cấu hình tất cả mọi thứ một cách chính xác, mở trình duyệt, nhập tên miền bạn vừa thêm, và bạn sẽ có thể truy cập vào website.
 • Sau khi thêm một website, bạn có thể tiếp tục quản lý và vận hành nó trên "Hosts".
Last Updated: 11/26/2023