# Quản lý Dịch vụ và Gói Phần mềm

ServBay cung cấp nhiều cách để quản lý dịch vụ và gói phần mềm, bao gồm quản lý nhanh, quản lý dịch vụ toàn diện, và cập nhật gói phần mềm.

# Quản lý Dịch vụ Nhanh

# 1. Thanh Menu của macOS

Trên thanh menu của macOS ở góc trên bên phải, biểu tượng ServBay cung cấp các tùy chọn cho quản lý dịch vụ nhanh.

 • Xem Trạng Thái Dịch vụ: Nhấp vào biểu tượng ServBay để xem trạng thái hiện tại của các dịch vụ.
 • Khởi động Dịch vụ: Nhấp vào nút bắt đầu để nhanh chóng khởi động tất cả các dịch vụ.
 • Dừng Dịch vụ: Nhấp vào nút dừng để nhanh chóng dừng tất cả các dịch vụ.
 • Khởi động lại Dịch vụ: Nhấp vào nút khởi động lại để nhanh chóng khởi động lại tất cả các dịch vụ.

# 2. Bảng Điều khiển ServBay

Trong góc trên bên phải của bảng điều khiển ServBay, có các nút cho quản lý dịch vụ nhanh.

 • Hành động Nhanh: Cung cấp các tùy chọn nhanh cho việc bắt đầu, dừng và khởi động lại.

# Quản lý Dịch vụ và Gói Phần mềm

Trên trang "Dịch vụ" trong ServBay, bạn có thể thực hiện quản lý dịch vụ và gói phần mềm toàn diện, bao gồm xem trạng thái, PID và thông tin phiên bản của tất cả các dịch vụ, cũng như bắt đầu, dừng, khởi động lại, nâng cấp, v.v.

 1. Xem Danh sách Dịch vụ:

  • Trên trang "Dịch vụ", tất cả các dịch vụ (gói) có sẵn được liệt kê.
  • Phiên bản hiện tại, phiên bản mới nhất, trạng thái hiện tại, PID, trạng thái kích hoạt, v.v., của mỗi phần mềm được hiển thị.
 2. Nút Điều khiển:

  • Mỗi dịch vụ có các nút điều khiển độc lập ở bên phải, bao gồm bắt đầu, dừng, khởi động lại và các thao tác khác.
 3. Nâng cấp Dịch vụ:

  • Nếu có phiên bản mới hơn, một lời nhắc nâng cấp và nút sẽ xuất hiện bên cạnh phiên bản mới nhất.
  • Nhấp vào nút nâng cấp sẽ tự động cập nhật dịch vụ lên phiên bản mới nhất và khởi động lại để sử dụng phiên bản mới nhất.
 4. Cài đặt Dịch vụ:

  • Nếu gói phần mềm cho một dịch vụ không được cài đặt (phiên bản hiện tại hiển thị là "-"), và phiên bản mới nhất được hiển thị trực tuyến.
  • Có nút "Cài đặt" ở cực phải; nhấp vào đó sẽ tải xuống phiên bản mới nhất có sẵn trực tuyến và cài đặt nó.
 5. Gỡ cài đặt Dịch vụ:

  • Đối với các gói phần mềm đã cài đặt, có nút "Gỡ cài đặt" ở cực phải; nhấp vào đó sẽ gỡ cài đặt gói phần mềm đã cài đặt địa phương.
 6. Kích hoạt/Vô hiệu hóa Dịch vụ:

  • Có nút chuyển đổi dưới "Kích hoạt" để bật hoặc tắt một dịch vụ.
 7. Xem Nhật ký Dịch vụ:

  • Mỗi dịch vụ đang chạy có biểu tượng nhật ký ở cực phải; nhấp vào đó cho phép bạn xem nhật ký của dịch vụ đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu Xem Nhật ký.
 8. Chạy Đồng thời Nhiều Phiên bản PHP:

  • Hiện tại được hỗ trợ chạy đồng thời nhiều phiên bản PHP.
  • Bạn có thể đặt phiên bản mặc định trên trang "Cài đặt". Sau khi đặt phiên bản mặc định, có biểu tượng ghim 📌 cạnh tên dịch vụ, chỉ ra rằng phiên bản này sẽ là phiên bản mặc định khi chạy lệnh trên dòng lệnh. Để biết các bước cụ thể, vui lòng tham khảo tài liệu Đặt Phiên bản Gói Mặc định.
  • Bạn có thể xem các mô-đun PHP bao gồm trong mỗi phiên bản trên trang Phiên bản PHP và Mô-đun (opens new window).
 9. Chú ý Đặc biệt đối với MariaDB và PostgreSQL:

  • Chỉ có thể chạy một phiên bản MariaDB hoặc PostgreSQL cùng một lúc.
  • Mỗi phiên bản nhỏ sẽ chia sẻ cơ sở dữ liệu với phiên bản chính.

Mẹo

 • Ví dụ, MariaDB 11.0.111.0.2 chia sẻ cơ sở dữ liệu với phiên bản chính 11.0.
 • Nhưng MariaDB 10.5.22 và MariaDB 11.1.2 không chia sẻ cơ sở dữ liệu vì các phiên bản chính khác nhau; một là 10.5, và cái kia là 11.1.

# Danh sách Dịch vụ và Gói Phần mềm

Tham khảo Dịch vụ và Phiên bản Hiện tại được Hỗ trợ bởi ServBay (opens new window).

Last Updated: 3/4/2024