# Ghi Chú Phát Hành Phiên Bản

# Phiên bản 1.2.0

 • Đã thêm hỗ trợ cho Nodejs v12-v21 (cần nâng cấp lên ServBay Runtime 1.0.2 trước)
 • Caddy được nâng cấp lên 2.7.6
 • Đã thêm hỗ trợ cho dnsmasq, cho phép người dùng thiết lập DNS của hệ thống thành dnsmasq để tùy chỉnh tên miền linh hoạt hơn (cần nâng cấp lên ServBay Runtime 1.0.2 trước)
 • Đã thêm hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt, vui lòng thay đổi ngôn ngữ trong cài đặt
 • ServBay Runtime được cập nhật lên 1.0.2
 • Thư viện Phát triển ServBay được cập nhật lên 1.0.2
 • Sửa lỗi
  • Sửa lỗi curl không hỗ trợ chứng chỉ tự cấp của Caddy
 • Các cải tiến khác về trải nghiệm người dùng

Ngày phát hành: 25 tháng 12, 2023

# Phiên bản 1.1.2

 • Đã thêm hỗ trợ cho MariaDB 11.3.
 • Sửa lỗi.

Ngày phát hành: 7 tháng 12, 2023

# Phiên Bản 1.1.1

 • Tối ưu hóa chức năng quản lý dịch vụ, cải thiện tổng thể hiệu suất.
 • Cập nhật các phiên bản của PHP, MariaDB, PostgreSQL và các dịch vụ khác.

Ngày Phát Hành: 15 tháng 9, 2023

# Phiên Bản 1.1.0

 • Thêm hỗ trợ ngôn ngữ địa phương hóa.
 • Tái cấu trúc giao diện người dùng.
 • Tối ưu hóa chức năng khởi động.

Ngày Phát Hành: 7 tháng 9, 2023

# Phiên Bản 1.0.5

 • Thêm chức năng khởi động và mở khi đăng nhập.
 • Tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng.

Ngày Phát Hành: 20 tháng 8, 2023

# Phiên Bản 1.0.4

 • Khắc phục sự cố gây ra lỗi khởi động dịch vụ trong một số trường hợp.

Ngày Phát Hành: 4 tháng 8, 2023

# Phiên Bản 1.0.3

 • Cải tiến giao diện người dùng.
 • Tối ưu hóa tốc độ khởi động và sử dụng tài nguyên.

Ngày Phát Hành: 22 tháng 7, 2023

# Phiên Bản 1.0.2

 • Khắc phục lỗi không nhận diện đúng công cụ biên dịch hệ thống trong một số tình huống.
 • Cập nhật Redis và memcached tích hợp.

Ngày Phát Hành: 19 tháng 7, 2023

# Phiên Bản 1.0.0

 • Phát hành chính thức ServBay, cung cấp cài đặt một cú nhấp chuột cho môi trường phát triển web địa phương.

Ngày Phát Hành: 19 tháng 7, 2023

Last Updated: 12/26/2023