# Cấu Hình Khởi Tạo

ServBay cung cấp trình hướng dẫn khởi tạo đơn giản để giúp bạn nhanh chóng hoàn thành cấu hình.

# Các Bước

 1. Chọn Gói
  • Khi mở ServBay lần đầu, trình hướng dẫn khởi tạo sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút "Chọn Gói".
  • Trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ thấy danh sách các gói có sẵn, bao gồm các phiên bản dịch vụ khác nhau như PHP, MariaDB, PostgreSQL, v.v.
  • Chọn các gói bạn muốn cài đặt và xác nhận lựa chọn của bạn.

Chọn Gói

 1. Khởi Tạo
  • Nhấn vào nút "Khởi Tạo", và ServBay sẽ bắt đầu quá trình cấu hình.
  • Trong quá trình khởi tạo, hệ thống có thể yêu cầu mật khẩu người dùng hiện tại của bạn để cài đặt Trợ lý ServBay. Công cụ này được sử dụng để quản lý dịch vụ và kích hoạt khởi động hệ thống. Nếu không cài đặt Trợ lý ServBay, phần mềm sẽ không hoạt động đúng cách.

Nhập Mật Khẩu

 1. Tải và Cài Đặt Gói

  • Quá trình khởi tạo sẽ tải các gói đã chọn ở chế độ nền.
  • Sau khi tải xong, việc cài đặt và khởi tạo sẽ diễn ra tự động.
 2. Hoàn Thành Khởi Tạo

  • Sau khi cài đặt và khởi tạo hoàn tất, nhấn vào nút "Mở ServBay", và bạn sẽ vào được ServBay.
 3. Truy Cập Công Cụ Quản Lý

Bằng cách làm theo những bước này, bạn đã hoàn thành cấu hình khởi tạo của ServBay thành công.

Last Updated: 11/24/2023