# Thêm Tên Miền Tùy Chỉnh và Chứng Chỉ SSL

Trong ServBay, bạn có thể dễ dàng thêm tên miền tùy chỉnh vào website của mình. Nếu bạn sử dụng ServBay Local CA, bạn cũng có thể thuận tiện tạo chứng chỉ SSL để cung cấp quyền truy cập HTTPS an toàn. Dưới đây là các bước đơn giản để thêm tên miền tùy chỉnh và chứng chỉ SSL:

# Thêm Tên Miền Tùy Chỉnh Khi Thêm Website Mới

 1. Mở ServBay.

 2. Nhấp vào "Hosts" trên thanh điều hướng bên trái.

 3. Trên trang danh sách website, nhấp vào nút "+" để vào trang thêm host.

 4. Trong trang thêm host, tìm tùy chọn "Tên Miền".

 5. Trong hộp nhập "Tên Miền", nhập tên miền tùy chỉnh mà bạn muốn thêm, như servbay.test hoặc servbay.local.

 6. Nhấp vào nút "Thêm" để hoàn tất việc thêm.

Bây giờ, website mới của bạn có thể truy cập qua tên miền tùy chỉnh.

# Thêm Tên Miền Tùy Chỉnh Khi Chỉnh Sửa Website Đã Có

 1. Mở ServBay.

 2. Nhấp vào "Hosts" trên thanh điều hướng bên trái.

 3. Trên trang danh sách website, tìm website mà bạn muốn thêm tên miền tùy chỉnh, nhấp vào tên website để vào trang chi tiết.

 4. Trên trang chi tiết website, tìm tùy chọn "Tên Miền".

 5. Trong hộp nhập "Tên Miền", nhập tên miền tùy chỉnh mà bạn muốn thêm.

 6. Nhấp vào nút "Lưu".

Bây giờ, website của bạn có thể truy cập qua tên miền tùy chỉnh mới thêm.

# Tạo Chứng Chỉ SSL cho Tên Miền Tùy Chỉnh

Nếu bạn muốn kích hoạt HTTPS cho website của mình với tên miền tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng ServBay Local CA để tạo chứng chỉ SSL. Làm theo các bước sau:

 1. Mở ServBay.

 2. Nhấp vào "Hosts" trên thanh điều hướng bên trái.

 3. Trên trang danh sách website, tìm website mà bạn muốn tạo chứng chỉ SSL, nhấp vào tên website để vào trang chi tiết.

 4. Trên trang chi tiết website, tìm tùy chọn "Giao Thức Web".

 5. Trong phần "Giao Thức Web", chọn "HTTP & HTTPS" hoặc "HTTPS," và hệ thống sẽ tự động tạo chứng chỉ SSL.

 6. Sau khi xác nhận, nhấp "Lưu".

Bây giờ, website của bạn sẽ có khả năng truy cập qua HTTPS. Bạn có thể truy cập website của mình một cách an toàn bằng cách truy cập https://your-domain.custom.

Với những bước này, bạn có thể dễ dàng thêm tên miền tùy chỉnh vào website của mình trong ServBay và tạo chứng chỉ SSL khi cần thiết, cung cấp cách thức an toàn hơn để truy cập vào website của bạn.

Last Updated: 11/25/2023