# Câu Hỏi Thường Gặp

# ServBay là gì?

ServBay là công cụ quản lý môi trường phát triển web địa phương tích hợp, được thiết kế để đơn giản hóa việc thiết lập và quản lý các dịch vụ và môi trường phát triển khác nhau cho các nhà phát triển web địa phương.

# Làm thế nào để cài đặt ServBay?

Bạn có thể tải về trình cài đặt ServBay từ trang web ServBay (opens new window) và làm theo các bước của trình hướng dẫn cài đặt. Để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Tải xuống và Cài đặt.

# Làm thế nào để gỡ cài đặt ServBay?

Trên macOS, bạn có thể kéo ứng dụng ServBay vào thùng rác và xóa thùng rác để gỡ cài đặt ServBay. Trước khi thực hiện gỡ cài đặt, hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu quan trọng. Tham khảo tài liệu Tải xuống và Cài đặt để biết chi tiết.

# ServBay có hỗ trợ tự động cập nhật không?

Hiện tại, ServBay không hỗ trợ tự động cập nhật. Tuy nhiên, sau khi phiên bản mới được phát hành, sẽ có thông báo trong giao diện phần mềm và bạn có thể tải về phiên bản mới để nâng cấp.

# ServBay có hỗ trợ Windows/Linux không?

Không. Hiện tại, ServBay chủ yếu hỗ trợ hệ điều hành macOS.

# ServBay hỗ trợ ngôn ngữ nào?

ServBay hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh, 简体中文, 繁體中文, Español, हिन्दी, العربية, Português, Русский, 日本語, Deutsch, Français, 한국어 và hơn thế nữa. Bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ theo nhu cầu. Để biết thông tin chi tiết về chuyển đổi ngôn ngữ, vui lòng tham khảo tài liệu Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ.

# Làm thế nào để sao lưu dữ liệu trong ServBay?

Hiện tại, không có tính năng sao lưu tích hợp trong phần mềm. Bạn có thể trực tiếp sao lưu thư mục /Applications/ServBay.

# ServBay hỗ trợ dịch vụ nào?

ServBay hỗ trợ các dịch vụ khác nhau, bao gồm PHP, MariaDB, PostgreSQL, Redis và hơn thế nữa. Bạn có thể dễ dàng quản lý và cấu hình các dịch vụ này thông qua giao diện ServBay. Để biết thông tin chi tiết về quản lý dịch vụ, vui lòng tham khảo tài liệu Quản Lý Gói và Dịch Vụ.

# Làm thế nào để xem ghi chú phát hành của ServBay?

Bạn có thể xem ghi chú phát hành của ServBay trong Ghi Chú Phát Hành. Chúng tôi thường xuyên phát hành cập nhật, bao gồm các tính năng mới, cải tiến và sửa lỗi.

# Có thể chạy đồng thời nhiều phiên bản PHP không?

Có, ServBay hỗ trợ chạy đồng thời nhiều phiên bản PHP. Bạn có thể chọn phiên bản PHP mong muốn trên trang quản lý dịch vụ và cấu hình phiên bản PHP riêng biệt cho mỗi website trong cài đặt website. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu Thêm WebsiteQuản Lý Gói và Dịch Vụ.

# ServBay có hỗ trợ các framework và CMS như Laravel, WordPress, v.v. không?

Có, ServBay hỗ trợ các framework và CMS PHP phổ biến, bao gồm nhưng không giới hạn ở Laravel, WordPress, Symfony, v.v. Bạn có thể thêm và cấu hình các ứng dụng này thông qua trang quản lý host.

# Làm thế nào để thêm một website?

Việc thêm website rất đơn giản. Tham khảo tài liệu Thêm Website để biết hướng dẫn chi tiết về cách thêm và cấu hình website của bạn.

# ServBay hỗ trợ tên miền tùy chỉnh và chứng chỉ SSL như thế nào?

ServBay cung cấp CA riêng (ServBay Local CA) để kích hoạt cấp phát tên miền tùy chỉnh và chứng chỉ SSL. Để biết thông tin hỗ trợ chi tiết, tham khảo tài liệu Tên Miền Tùy Chỉnh và Chứng Chỉ SSL.

# Có thể sử dụng tên miền tùy chỉnh trong ServBay không?

Có, ServBay hỗ trợ sử dụng tên miền tùy chỉnh. Trong trang quản lý website, bạn có thể thiết lập tên miền tùy chỉnh cho mỗi website và cấu hình chứng chỉ SSL để kích hoạt HTTPS.

# Làm thế nào để kích hoạt HTTPS cho dịch vụ trong ServBay?

Trong tab cài đặt của trang quản lý website, bạn có thể kích hoạt HTTPS và cấu hình chứng chỉ SSL. ServBay cung cấp phát hành chứng chỉ thông qua ServBay Local CA, Let's Encrypt/ZeroSSL, hoặc bạn có thể sử dụng chứng chỉ được cấp bởi CA uy tín riêng của bạn.

# ServBay có hỗ trợ Nginx hoặc các máy chủ web khác không?

ServBay chủ yếu sử dụng Caddy làm máy chủ web mặc định.

# ServBay có thể tạo bao nhiêu host ảo?

Phiên bản ServBay Free của ServBay hỗ trợ tạo 3 host ảo (người dùng đăng ký có thể tạo tối đa 5). Bạn có thể thêm và cấu hình host ảo trong quản lý website, phân bổ các website và dịch vụ riêng biệt cho mỗi host.

# Làm thế nào để Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu?

ServBay cung cấp các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tích hợp, bao gồm phpMyAdmin và Adminer. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu MariaDB, MySQL và PostgreSQL. Để biết thông tin chi tiết về quản lý cơ sở dữ liệu, vui lòng tham khảo tài liệu Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu.

# Làm thế nào để Sử Dụng Công Cụ Dòng Lệnh?

ServBay cung cấp công cụ dòng lệnh cho nhiều thao tác, bao gồm quản lý dịch vụ và biên dịch mô-đun PHP. Để tìm hiểu thêm về hỗ trợ dòng lệnh, vui lòng tham khảo tài liệu Hỗ Trợ Dòng Lệnh.

# Làm thế nào để Đặt Phiên Bản Gói Mặc Định?

ServBay cho phép bạn đặt phiên bản mặc định cho các gói như PHP, MariaDB, PostgreSQL và hơn thế nữa. Điều này hữu ích cho việc gọi phiên bản mặc định trong dòng lệnh hoặc script. Để biết thông tin cài đặt chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Đặt Phiên Bản Gói Mặc Định.

# Có thể Tùy Chỉnh Đường Dẫn Cài Đặt Các Gói trong ServBay không?

ServBay tập trung đường dẫn cài đặt các dịch vụ vào các thư mục cụ thể và không hỗ trợ tùy chỉnh trực tiếp đường dẫn cài đặt cho từng gói. Điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý và bảo trì.

# ServBay Có Hỗ Trợ Nhiều Người Dùng và Quản Lý Quyền không?

Hiện tại, ServBay chủ yếu được thiết kế cho việc sử dụng cá nhân và không hỗ trợ nhiều người dùng và quản lý quyền. Tất cả các dịch vụ và website được quản lý trong môi trường người dùng đơn.

# Làm thế nào để Xem Nhật Ký Cho Mỗi Dịch Vụ trong ServBay?

Bạn có thể xem nhật ký cho các dịch vụ cụ thể bằng cách nhấp vào biểu tượng nhật ký ở bên phải của mỗi dịch vụ trên trang quản lý dịch vụ. Điều này có thể giúp bạn chẩn đoán và giải quyết các vấn đề trong quá trình khởi động hoặc vận hành dịch vụ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu Xem Nhật Ký.

# Làm thế nào để Chỉnh Sửa Cấu Hình PHP trong ServBay?

Trong thư mục /Applications/ServBay/etc/php, bạn có thể tìm thấy các tệp cấu hình cho các phiên bản PHP khác nhau. Tại đây, bạn có thể sửa đổi các tham số trong tệp php.ini. Sau khi thực hiện thay đổi, hãy nhớ khởi động lại dịch vụ PHP tương ứng.

# ServBay Có Hỗ Trợ Cài Đặt và Quản Lý Mô-đun PHP không?

Có, ServBay hỗ trợ tự biên dịch và quản lý mô-đun PHP. Vui lòng tham khảo tài liệu Biên Dịch Mô-đun PHP để biết chi tiết.

Last Updated: 3/4/2024